VVD Langedijk zet zich in voor meer openbare toiletten

In de raadsvergadering van 25 september jl. heeft de VVD fractie een motie ingediend voor een nijpend probleem, namelijk het vrijwel ontbreken van openbare toiletten. In deze motie, die met algemene stemmen is aangenomen wordt het college opgeroepen te inventariseren hoe hoog de nood in langedijk is en mogelijkheden te onderzoeken om met bijvoorbeeld winkeliers, horecaondernemers, dorpshuizen en openbare gebouwen afspraken te maken over het publiekstoegankelijk maken van hun toiletvoorzieningen. 

Donderdag 20 september was het de Nationale Plasdag, op die dag vroeg de Continentie Stichting NL aandacht voor een voor veel mensen nijpend probleem, het tekort aan publiekstoegankelijke toiletvoorzieningen. Voor veel mensen is het niet zo vanzelfsprekend om eens een ommetje te maken uit angst niet op tijd een toilet te kunnen bereiken.

Op de de vraag van de Continentie Stichting aan alle 380 Nederlandse gemeenten bleken er slechts 70 actief beleid te hebben voor publiekstoegankelijke toiletten. Ook in Langedijk ontbreekt dit beleid. Ook de Maag Lever Darm Stichting wees al eerder op dit probleem en ook zij wensen het aantal openbare toiletten fors uit te breiden. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld afspraken te maken met ondernemers, horecaexploitanten, winkeliers en ook de toiletten van openbare gebouwen en dorpshuizen open te stellen. Er zijn al app’s ontwikkeld zoals bijvoorbeeld de HogeNood app, waarop je het dichtstbijzijnde openbare toilet kunt vinden, maar dan moeten die er dus wel zijn.

Even wat cijfers om te laten zien dat het om grote groepen mensen gaat die vaker en dringender naar het toilet moeten:

Er zijn in Nederland 2 miljoen buikpatiënten, 1,5 miljoen blaaspatiënten, 1,2 miljoen diabetici, 2,4 miljoen 65 plussers en 1,8 miljoen kinderen.

We zullen de vorderingen nauwlettend volgen.