Nieuw college geïnstalleerd en bestuursakkoord "De vaart in Langedijk" gepresenteerd.

De gemeente Langedijk heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders (B&W). In een raadsvergadering op dinsdag 8 mei 2018 werden vier wethouders benoemd en beëdigd.

De gemeente Langedijk heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders (B&W). In een raadsvergadering op dinsdag 8 mei 2018 werden vier wethouders benoemd en beëdigd. 

De wethouders zijn Jasper Nieuwenhuizen, Nils Langedijk, Ad Jongenelen en Marcel Reijven. Zij zijn tot het college toegetreden namens respectievelijk VVD, Hart voor Langedijk/D66, Dorpsbelang Langedijk en PvdA.

Deze partijen vormen, samen met de ChristenUnie, de coalitie in Langedijk. ChristenUnie levert geen wethouder, maar heeft afgesproken dat Reijven ook namens deze partij zal spreken.

Langedijk, Jongenelen en Reijven zijn nieuwe wethouders, Nieuwenhuizen was in het vorige college al wethouder in Langedijk.

Nieuwe raadsleden
Ook zijn dinsdag 8 mei nieuwe raadsleden benoemd, omdat drie wethouders uit de raad zijn gekomen. Dit zijn Floris de Boer namens Hart voor Langedijk/D66, Jan Hofman namens VVD en Harry Waal namens PvdA.

"De vaart in Langedijk" 

 Een dag eerder is door de partijen het bestuursakkoord "De vaart in Langedijk" door de vijf partijen gepresenteerd, dit bestuursakkoord is op hoofdlijnen en vormt de basis voor het collegeprogramma en de raadsbreed op te stellen strategische raadsagenda. (zie voor het bestuursakkoord de bijlage)