VVD Langedijk stelt vragen over tegenprestatie voor uitkeringsgerechtigden

De Participatiewet is ingegaan op 1 januari 2015. In deze wet is geregeld dat uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie moeten verrichten áls het college van burgemeester en wethouders dit heeft opgedragen. Gemeenten hebben namelijk een verplichting om deze tegenprestatie op te dragen. De raad van Langedijk heeft daarvoor een verordening vastgesteld. De regering was blijkens de memorie van toelichting van oordeel dat de tegenprestatie voor de uitkeringsgerechtigde een gelegenheid is om te blijven participeren in de samenleving en om een sociaal netwerk, arbeidsritme en regelmaat te behouden. Dit zijn ook noodzakelijke voorwaarden om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, aldus diezelfde toelichting. De VVD fractie Langedijk is het met dit oordeel helemaal eens en is daarom benieuwd wat de status is van de tegenprestatie naar vermogen in de gemeente Langedijk.