Inspirerende avond Groenspoor levert veel enthousiasme en ideeën op.

Langedijk is een groene en waterrijke gemeente waar we trots op zijn. Een groene omgeving draagt bij aan onze gezondheid, meer dan we ons realiseren. Binnen gemeente Langedijk is nog veel ruimte voor uitbreiding en diversiteit van groen. Wij gaan dit proces samen met u opstarten en toepassen.

Op woensdag 21 februari 2018 jl. organiseerde de VVD Langedijk in samenwerking met De Groene Reiger een informatieavond. Het doel van deze informatieavond was enerzijds om inwoners bewust te maken van de invloed van de groene omgeving op de gezondheid en anderzijds inwoners mee te laten denken over nieuwe initiatieven.

Dorien Kotterman, eigenaar van De Groene Reiger, is de ontwikkelaar van het project ‘Groenspoor’. Tijdens de informatieavond heeft zij door middel van een presentatie, en aan de hand van concrete voorbeelden, laten zien wat de voordelen zijn van groen in relatie tot onze gezondheid en ons welbevinden.

In dit verslag kunt u nog eens nalezen waar wij het samen over hebben gehad. Daarbij willen wij u nogmaals hartelijk danken voor uw deelname, enthousiasme en uw waardevolle inbreng. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom dit project. In de bijlage vindt u het volledige verslag met daarin ook de ideeën die naar voren zijn gebracht. 

Al met al een postieve avond die wat de fractie van VVD Langedijk zeker een vervolg krijgt!