• VVD stelt vragen over appartementencomplex bij fietsbrug de Krul

  Onlangs heeft Henselmans Ontwikkeling uit Noord-Scharwoude een plan gepresenteerd naar een ontwerp van Architectenbureau Breebaart Korver BNA uit Zuid-Scharwoude. Dit plan bestaat uit en appartementengebouw van ongeveer 60 kleine appartementen voor starters, singles en senioren met een aantal commerciële ruimtes op de begane grond. Het feit dat dit forse appartementencomplex 8 verdiepingen omvat, betekent dus dat dit complex minimaal 25 meter hoog zal worden. Lees verder

 • Mark Rutte over de formatie

  "Ik ben ontzettend teleurgesteld dat het niet is gelukt om eruit te komen met GroenLinks. Ik had goede hoop dat we elkaar ondanks de grote verschillen zouden kunnen vinden. De VVD heeft daar alles aan gedaan, in het belang van Nederland". Lees verder

 • Erepenning voor burgemeester Hans cornelisse

  De heer J.F.N. (Hans) Cornelisse uit Oudkarspel ontving op donderdag 8 juni 2017 bij zijn afscheid als burgemeester van Langedijk een Langedijker Erepenning. Loco-burgemeester Jan Piet Beers overhandigde de vergulde Penning als dank voor zijn 12 jaren trouwe inzet voor de Langedijker samenleving. Lees verder

 • Ambtelijk fuseren met behoud van zelfstandigheid

  Hoe behoud je als gemeente je eigen identiteit, bestuurlijke nabijheid en beleidsvrijheid en kun je tegelijkertijd terugvallen op een krachtige, hoog professionele en efficiënte organisatie? Lees verder

 • Waarnemend burgemeester Langedijk benoemd

  In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Langedijk heeft de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Johan Remkes, besloten drs. J.Th (Jan) Hoekema te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Langedijk. Lees verder

 • Aandacht voor leefbaarhed en veiligheid blijft nodig

  Het college heeft op 9 mei het eindrapport vastgesteld van de gebiedsgerichte controles op recreatiepark De Oude Boomgaard in Oudkarspel eind 2016. Conclusie is dat er nu meer inzicht is in de woonsituatie van bewoners op het park dan voor de controles. Dit komt door de integrale aanpak, de goede samenwerking in het interventieteam en het op orde brengen van de administratie van de verschillende organisaties. Lees verder

 • Koning brengt een bezoek aan Het Behouden Huis

  Zijne Majesteit de Koning brengt op dinsdagmorgen 6 juni een bezoek aan ‘Het Behouden Huis’ in Oudkarspel. Dit buurthuis is gerealiseerd door de stichting ‘Hart van Oudkarspel’. Deze stichting doet voor de derde keer mee met de Oranje Fonds Collecte die in de week van 6 tot en met 11 juni plaatsvindt. Lees verder

 • WETHOUDER FINTELMAN SLAAT SYMBOLISCHE EERSTE PAAL MILIEUSTRAAT

  © adm

  Dinsdagmiddag 2 mei sloeg wethouder Bert Fintelman de symbolische eerste paal van de Milieustraat op bedrijvenpark Breekland. De Milieustraat kan straks 18 verschillende afvalstromen verwerken, waaronder ook oude matrassen, harde kunststoffen en piepschuim, en voldoet daarmee aan de landelijke richtlijnen. Fintelman: “Deze eerste paal is echt een mijlpaal. Door grondstoffen in te zamelen, te scheiden en te hergebruiken kunnen we als Langedijk een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke milieudoelstellingen.” Lees verder

 • GEMEENTE STELT UITGANGSPUNTEN VAST VOOR LOCATIE BASISSCHOLEN SINT PANCRAS

  Het college van Langedijk heeft uitgangspunten voor de te ontwikkelen locatie van de basisscholen Paus Johannes en de Phoenix in Sint Pancras vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten wil de gemeente samen met belanghebbenden een plan maken voor het gebied tussen de Sperwer, Pluvier, Fazantenlaan en de woningen aan de Bovenweg. Lees verder

 • WESTELIJKE RANDWEG TUSSEN MOLENKADE EN GEESTWEG DICHT

  In de maand mei en juni is de Westelijke Randweg tussen de Molenkade en de Geestweg afgesloten. De werkzaamheden aan de nieuwe rotonde bij de Geestweg lopen vertraging op. Vanaf 1 mei wordt tevens het weggedeelte tussen de Loopakker en de Molenkade afgesloten. Ook het fietspad langs dit weggedeelte is geheel dicht. De rotonde Molenkade en rotonde Vroedschap blijven bereikbaar voor verkeer. Lees verder

 • LANGEDIJK ZET TOEZICHTHOUDERS IN

  Sinds april 2017 heeft gemeente Langedijk twee buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst. Deze ambtenaren zijn bevoegd om te handhaven op grote en kleine ergernissen in de openbare ruimte. De gemeente verwacht dat hierdoor de leefbaarheid in de wijken verbetert. Burgemeester Hans Cornelisse: “Veiligheid en leefbaarheid worden steeds meer een zaak van alle partners in de veiligheidsketen. Dus niet alleen van de politie, maar ook van inwoners en de gemeente zelf. De gemeente wil daarom de eigen regels uit vergunningen en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zelf handhaven.” Lees verder

 • Diepsmeerweg wordt grotendeels voorzien van dynamische LED-verlichting

  Het college van de gemeente Langedijk heeft op 11 april 2017 besloten om het gedeelte van de Diepsmeerweg tussen de Westelijke Randweg (bij Oudkarspel) en de Schagerweg (N245) te voorzien van dynamische LED-verlichting. Lees verder

 • ‘DE OVERHAAL’ NIEUWE NAAM VOOR SOCIALE FUNCTIES IN DE BINDING

  ‘De Overhaal’ is door de jury verkozen tot de nieuwe naam voor de teams Wmo, Centrum voor Jeugd en Gezin, MEE, de Wering en de GGD, die sinds 13 februari in De Binding zijn gehuisvest. Het college schreef een prijsvraag uit om een naam te bedenken voor de ‘gezamenlijke toegang’ tot ondersteuning en hulp. De winnaar, de heer Maurits Kool uit Oudkarspel, ontving uit handen van wethouder Bert Fintelman een dinerbon voor twee personen en een mooie bos bloemen. Lees verder

 • VISIE ‘LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER’ KLAAR VOOR BESLUIT

  Het college legt de ‘Visie Langedijk ontwikkelt met water 2030’ ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Eerder lag de visie zes weken ter inzage. De reacties die daarop zijn binnengekomen werden vastgelegd in een reactienota. Naar verwachting buigt de raad zich in mei over de visie. Lees verder

 • TOEKOMSTIGE OPGAVEN ZIJN UITDAGING VOOR GEMEENTE LANGEDIJK

  In de afgelopen maanden heeft Bureau Berenschot, in opdracht van burgemeester en wethouders van Langedijk, een onderzoek gedaan naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente. De conclusie is dat zowel de financiële positie als de bestuurskracht van de gemeente versterking nodig hebben om de toekomstige opgaven het hoofd te bieden. Verder zijn de ontwikkelperspectieven voor de gemeente in kaart gebracht: zelfstandig blijven, regiegemeente, ambtelijke fusie en bestuurlijke fusie. Een keuze die de gemeenteraad uiteindelijk zal maken. Lees verder

 • VOLGENDE FASE IN RECONSTRUCTIE WESTELIJKE RANDWEG

  Afgelopen week is aannemersbedrijf Van Gelder begonnen met de reconstructie van de Westelijke Randweg tussen de Vroedschap en de N504. Vanaf maandag 20 maart is de weg voor alle verkeer afgesloten tussen de Vroedschap en de Loopakker. Lees verder

 • Voorlopige uitslag in Langedijk

  Nu alle stemmen van de Tweede Kamerverkiezingen 2017 in Langedijk zijn geteld, kan de voorlopige uitslag van de Langedijker stemmers worden gedeeld. VVD kreeg de meeste stemmen, gevolgd door D66 en CDA. Lees verder

 • COLLEGE AKKOORD MET INTENTIEOVEREENKOMST SV VRONE

  Het college van Langedijk heeft ingestemd met het aangaan van een intentieovereenkomst met SV Vrone om grondverkoop van het sportcomplex mogelijk te maken. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen: “We zijn blij met de ideeën van de sportvereniging. Grondverkoop maakt het mogelijk dat de sportvereniging het verouderde complex geheel kan vernieuwen. Als gemeente willen we met SV Vrone de handen ineenslaan, om de plannen verder uit te werken.” Lees verder

 • Afscheid burgemeester Cornelisse

  In juni eindigt de tweede ambtstermijn van burgemeester Hans Cornelisse. Vorig jaar gaf hij aan geen derde ambtstermijn te ambiëren. Lees verder

 • Reconstructie Westelijke Randweg Noord- en Zuid-Scharwoude

  De Westelijke Randweg in Noord- en Zuid-Scharwoude krijgt een verkeersveilige inrichting. Het betreft het deel van de randweg tussen de Provinciale weg N504 en de rotonde de Vroedschap. De weg wordt over de gehele lengte met één meter verbreed en ook aan het fietspad vinden werkzaamheden plaats. De werkzaamheden starten op maandag 13 maart 2017. Lees verder