• BIJDRAGEN AAN EEN GROENE, GEZONDE BUURT?

  Langedijk is een aantrekkelijke, groene en gezonde gemeente. VVD Langedijk wil onze gemeente graag samen met u verder ontwikkelen. Wij vinden het daarom belangrijk dat u als inwoner hierin een stem heeft en de gelegenheid krijgt om mee te denken over nieuwe initiatieven. Samen maken we het verschil! Lees verder

 • Verkiezingsprogramma VVD Langedijk 2018-2022

  Verkiezingsprogramma VVD Langedijk 2018-2022 Wij zijn Langdijk Lees verder

 • VVD deelt weer taarten uit aan Langedijker helden!

  Elk jaar heeft de VVD voor Valentijnsdag haar taartenactie, waarbij bijzondere personen of organisaties in het zonnetje worden gezet. Zij ontvangen een taart, waarmee de VVD haar waardering uitspreekt. Lees verder

 • Informatieavond over ambtelijke fusie op 22 februari.

  De gemeente Langedijk gaat samen met de gemeente Heerhugowaard één werkorganisatie vormen. Bij deze ambtelijke fusie houden allebei de gemeenten een zelfstandig bestuur. De gemeente Langedijk blijft dus bestaan. Heeft u vragen daarover? Op donderdagavond 22 februari organiseert de gemeente een informatieavond. Burgemeester Jan Hoekema en wethouder Jasper Nieuwenhuizen beantwoorden dan uw vragen over de ambtelijke fusie. Lees verder

 • Gemeenteraad Heeerhugowaard akkoord met onderzoek ambtelijke fusie met Langedijk

  De gemeenteraad van Heerhugowaard is op 23 januari akkoord gegaan met een onderzoek 'naar de uitgangssituatie, de gewenste vorm en de incidentele financiële gevolgen van een ambtelijke fusie-organisatie van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk'. Lees verder

 • VVD-fracties doen beroep op Provincie: stel aanpak N246 uit!

  Op 19 januari maakte de Provincie bekend dat de aanpak van de N246 (Alkmaar-Zaanstad) uitgevoerd zal worden vanaf de zomer van 2018. Dit betekent dat gedurende een half jaar gelijktijdig gewerkt zal worden aan de N246 en de Leeghwaterbrug (N242). De regionale VVD-fracties van Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Schagen en Uitgeest doen een beroep op de Provincie om dit uit te stellen. Lees verder

 • Kandidatenlijst VVD Langedijk bekend.

  Eind november is de kieslijst van de VVD Langedijk vastgesteld, het ging hierbij om de plaatsen 2 t/m 16. In oktober was de lijsttrekker al benoemd. Lees verder

 • Wat doet Langedijk aan vuurwerkoverlast?

  De VVD heeft op 6 december vragen aan het college gesteld. Wij vinden het belangrijk dat er in de aanloop naar de jaarwisseling gehandhaafd wordt op de Landelijk bepaalde afsteektijd. Lees verder

 • Ambtelijk samenwerken met behoud van zelfstandigheid

  Begin jaren 1980 werd na veel discussie besloten tot drie bestuurslagen; rijk, provincies en gemeenten. De gewesten werden losgelaten en vervangen door intergemeentelijke samenwerking. Gemeenten moesten daarop groter worden ter versterking van de lokale bestuurslaag. Dit leidde tot een golf van herindelingen en fusies in de jaren 1980 en begin jaren 1990. Deze trend van samenwerking heeft zich sindsdien doorgezet. De heer Raat uit Sint-Pancras heeft de gemeenteraad recent nog van historische informatie voorzien. Lees verder

 • VVD stelt vragen over appartementencomplex bij fietsbrug de Krul

  Onlangs heeft Henselmans Ontwikkeling uit Noord-Scharwoude een plan gepresenteerd naar een ontwerp van Architectenbureau Breebaart Korver BNA uit Zuid-Scharwoude. Dit plan bestaat uit en appartementengebouw van ongeveer 60 kleine appartementen voor starters, singles en senioren met een aantal commerciële ruimtes op de begane grond. Het feit dat dit forse appartementencomplex 8 verdiepingen omvat, betekent dus dat dit complex minimaal 25 meter hoog zal worden. Lees verder

 • VVD wenst brug bij Twuijvermeer

  © Ben Hoejenbos

  Eindelijk een brug om een rondje om het Twuyvermeer te kunnen lopen! Motie van VVD aangenomen! Lees verder

 • Mark Rutte over de formatie

  "Ik ben ontzettend teleurgesteld dat het niet is gelukt om eruit te komen met GroenLinks. Ik had goede hoop dat we elkaar ondanks de grote verschillen zouden kunnen vinden. De VVD heeft daar alles aan gedaan, in het belang van Nederland". Lees verder

 • Erepenning voor burgemeester Hans cornelisse

  De heer J.F.N. (Hans) Cornelisse uit Oudkarspel ontving op donderdag 8 juni 2017 bij zijn afscheid als burgemeester van Langedijk een Langedijker Erepenning. Loco-burgemeester Jan Piet Beers overhandigde de vergulde Penning als dank voor zijn 12 jaren trouwe inzet voor de Langedijker samenleving. Lees verder

 • Waarnemend burgemeester Langedijk benoemd

  In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Langedijk heeft de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Johan Remkes, besloten drs. J.Th (Jan) Hoekema te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Langedijk. Lees verder

 • Aandacht voor leefbaarhed en veiligheid blijft nodig

  Het college heeft op 9 mei het eindrapport vastgesteld van de gebiedsgerichte controles op recreatiepark De Oude Boomgaard in Oudkarspel eind 2016. Conclusie is dat er nu meer inzicht is in de woonsituatie van bewoners op het park dan voor de controles. Dit komt door de integrale aanpak, de goede samenwerking in het interventieteam en het op orde brengen van de administratie van de verschillende organisaties. Lees verder

 • Koning brengt een bezoek aan Het Behouden Huis

  Zijne Majesteit de Koning brengt op dinsdagmorgen 6 juni een bezoek aan ‘Het Behouden Huis’ in Oudkarspel. Dit buurthuis is gerealiseerd door de stichting ‘Hart van Oudkarspel’. Deze stichting doet voor de derde keer mee met de Oranje Fonds Collecte die in de week van 6 tot en met 11 juni plaatsvindt. Lees verder

 • WETHOUDER FINTELMAN SLAAT SYMBOLISCHE EERSTE PAAL MILIEUSTRAAT

  © adm

  Dinsdagmiddag 2 mei sloeg wethouder Bert Fintelman de symbolische eerste paal van de Milieustraat op bedrijvenpark Breekland. De Milieustraat kan straks 18 verschillende afvalstromen verwerken, waaronder ook oude matrassen, harde kunststoffen en piepschuim, en voldoet daarmee aan de landelijke richtlijnen. Fintelman: “Deze eerste paal is echt een mijlpaal. Door grondstoffen in te zamelen, te scheiden en te hergebruiken kunnen we als Langedijk een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke milieudoelstellingen.” Lees verder

 • GEMEENTE STELT UITGANGSPUNTEN VAST VOOR LOCATIE BASISSCHOLEN SINT PANCRAS

  Het college van Langedijk heeft uitgangspunten voor de te ontwikkelen locatie van de basisscholen Paus Johannes en de Phoenix in Sint Pancras vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten wil de gemeente samen met belanghebbenden een plan maken voor het gebied tussen de Sperwer, Pluvier, Fazantenlaan en de woningen aan de Bovenweg. Lees verder

 • WESTELIJKE RANDWEG TUSSEN MOLENKADE EN GEESTWEG DICHT

  In de maand mei en juni is de Westelijke Randweg tussen de Molenkade en de Geestweg afgesloten. De werkzaamheden aan de nieuwe rotonde bij de Geestweg lopen vertraging op. Vanaf 1 mei wordt tevens het weggedeelte tussen de Loopakker en de Molenkade afgesloten. Ook het fietspad langs dit weggedeelte is geheel dicht. De rotonde Molenkade en rotonde Vroedschap blijven bereikbaar voor verkeer. Lees verder

 • LANGEDIJK ZET TOEZICHTHOUDERS IN

  Sinds april 2017 heeft gemeente Langedijk twee buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst. Deze ambtenaren zijn bevoegd om te handhaven op grote en kleine ergernissen in de openbare ruimte. De gemeente verwacht dat hierdoor de leefbaarheid in de wijken verbetert. Burgemeester Hans Cornelisse: “Veiligheid en leefbaarheid worden steeds meer een zaak van alle partners in de veiligheidsketen. Dus niet alleen van de politie, maar ook van inwoners en de gemeente zelf. De gemeente wil daarom de eigen regels uit vergunningen en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zelf handhaven.” Lees verder