• VOLGENDE FASE IN RECONSTRUCTIE WESTELIJKE RANDWEG

  18 maart − Afgelopen week is aannemersbedrijf Van Gelder begonnen met de reconstructie van de Westelijke Randweg tussen de Vroedschap en de N504. Vanaf maandag 20 maart is de weg voor alle verkeer afgesloten tussen de Vroedschap en de Loopakker. Lees verder

 • Voorlopige uitslag in Langedijk

  16 maart − Nu alle stemmen van de Tweede Kamerverkiezingen 2017 in Langedijk zijn geteld, kan de voorlopige uitslag van de Langedijker stemmers worden gedeeld. VVD kreeg de meeste stemmen, gevolgd door D66 en CDA. Lees verder

 • COLLEGE AKKOORD MET INTENTIEOVEREENKOMST SV VRONE

  13 maart − Het college van Langedijk heeft ingestemd met het aangaan van een intentieovereenkomst met SV Vrone om grondverkoop van het sportcomplex mogelijk te maken. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen: “We zijn blij met de ideeën van de sportvereniging. Grondverkoop maakt het mogelijk dat de sportvereniging het verouderde complex geheel kan vernieuwen. Als gemeente willen we met SV Vrone de handen ineenslaan, om de plannen verder uit te werken.” Lees verder

 • Afscheid burgemeester Cornelisse

  08 maart − In juni eindigt de tweede ambtstermijn van burgemeester Hans Cornelisse. Vorig jaar gaf hij aan geen derde ambtstermijn te ambiëren. Lees verder

 • Reconstructie Westelijke Randweg Noord- en Zuid-Scharwoude

  23 februari − De Westelijke Randweg in Noord- en Zuid-Scharwoude krijgt een verkeersveilige inrichting. Het betreft het deel van de randweg tussen de Provinciale weg N504 en de rotonde de Vroedschap. De weg wordt over de gehele lengte met één meter verbreed en ook aan het fietspad vinden werkzaamheden plaats. De werkzaamheden starten op maandag 13 maart 2017. Lees verder

 • WMO en jeugd Gemeente Langedijk verhuizen naar de Binding

  © Gemeente Langedijk

  07 februari − Vanaf maandag 13 februari 2017 zijn de Wmo-consulenten, Jeugdconsulenten en Jeugd- & Gezinscoaches van gemeente Langedijk te vinden in het gebouw ‘De Binding’. Het nieuwe bezoekadres is Bosgroet 2 te Zuid-Scharwoude. Lees verder

 • Locatie van basisscholen in Sint Pancras wordt herontwikkeld

  © Google Maps

  04 februari − Het college van Langedijk wil de locatie van de basisscholen Paus Johannes en de Phoenix in Sint Pancras opnieuw ontwikkelen. De gemeente gaat samen met belanghebbenden een plan maken voor het gebied, dat is gelegen tussen de Sperwer, Pluvier, Fazantenlaan en de bestaande woningen aan de Bovenweg. Lees verder

 • Wethouder Beers feliciteert eerste kavelkopers Broekerplein

  26 januari − De gemeente Langedijk heeft onlangs de eerste kavel aan de Voorburggracht verkocht. Wethouder Jan Piet Beers feliciteerde maandag de kopers, het echtpaar Vonk. “Een goede keus. U heeft een kavel bemachtigd op een unieke plek in Langedijk.” Lees verder

 • Visie "Langedijk ontwikkelt met water" 2030 ter inzage.

  26 januari − De visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ 2030 is klaar om ter inzage te worden gelegd. Dat besloot het college van burgemeester en wethouders gisteren. De visie ligt vanaf woensdag 18 januari ter inzage. Inwoners, ondernemers, andere overheden en organisaties van binnen en buiten Langedijk hebben dan zes weken de tijd om erop te reageren. Daarna wordt de visie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Lees verder

 • Wat betekent water in Langedijk voor u? Dorpsgesprek over visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’

  05 december − Het vele water in Langedijk biedt kansen voor ontwikkeling. Dat is waarom de gemeente Langedijk dit jaar de visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ opstelde. Tijdens een dorpsgesprek op donderdag 15 december in De Binding kunnen inwoners, ondernemers en organisaties met de gemeente en met elkaar in gesprek over de visie voordat deze wordt vastgesteld. Lees verder

 • Sint Pancras beter bereikbaar met openbaar vervoer

  02 december − Met ingang van 11 december start in Sint Pancras een nieuwe busverbinding, Overstapper 734. Deze bus rijdt ’s avonds en in het weekend van en naar station Alkmaar. De Overstapper heeft een apart tarief en moet telefonisch gereserveerd worden. Lees verder

 • Een geluk bij een ongeluk.

  11 november − Een geluk bij een ongeluk, want dat is het, deze begroting. Nadat bekend is geworden dat minister Plassterk een stok tussen de spaken in het wiel van Langedijk probeert te steken hangt het financiële lot aan een zijden draadje. Althans zo leek het. Het effect van de mei- en de september circulaire hebben samen een oplopend effect van bijna 1.5 miljoen euro. Lees verder

 • Gemeente Langedijk en Turn Totaal Langedijk starten gezamenlijk onderzoek naar locatie voor een nieuwe turnaccommodatie

  07 november − Het college van B&W van de gemeente Langedijk heeft op 1 november besloten in te stemmen met een onderzoek dat kan leiden tot een nieuwe turnaccommodatie voor Turn Totaal Langedijk (TTL). Lees verder

 • Afspraken over betaalbare huurwoningen

  07 november − De gemeente Langedijk, Woningbouwvereniging Langedijk, Woonwaard en hun huurdersorganisaties hebben prestatieafspraken gemaakt over betaalbaar wonen in Langedijk. Op 3 november hebben zij deze afspraken ondertekend. Hiermee willen de drie partijen de wachttijden verkorten voor woningzoekenden die aangewezen zijn op betaalbare huurwoningen. De afspraken gelden voor het jaar 2017 met een doorkijk naar de toekomst. Lees verder

 • Subsidie voor verfraaiing en/of verduurzaming panden

  04 november − Gemeente Langedijk heeft een HIRB-subsidie (Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen) gekregen van de Provincie Noord-Holland om twee bedrijventerreinen te verduurzamen. Langedijker ondernemers op de bedrijventerreinen De Mossel en Zuiderdel kunnen in aanmerking komen voor cofinanciering, als zij investeren in verfraaiing of verduurzaming van hun pand. Lees verder

 • Meningvorming VVD amendement bestuurlijke toekomst:

  27 oktober − Op 25 oktober behandelde de gemeenteraad van Langedijk een raadsvoorstel over de (bestuurljke) toekomst van Langedijk. De fracties van het CDA, Dorpsbelang Langedijk, Kleurrijk Langedijk, Hart voor Langedijk - D66 en de VVD een amendement waarmee het oorspronkelijke raadsvoorstel wordt verbreed. Het college wordt gevraagd de bestaande varianten op diverse aspecten verder in de diepte te onderzoeken zodat een helder overzicht ontstaat op basis waarvan een uiteindelijk keuze voor de bestuurlijke toekomst van Langedijk gefundeerd kan worden gemaakt. Hieronder kunt u de bijdrage van ons fractielid Rob Wagenaar lezen. Het amendement, het raadsvoorstel en het rapport "Perspectief op de bestuurlijke toekomst van Langedijk" zijn als bijlages toegevoegd. Lees verder

 • Garrelt de Graaf nieuwe griffier Langedijk

  26 oktober − De heer Garrelt de Graaf is de nieuwe griffier van de gemeente Langedijk. De gemeenteraad heeft hem op 25 oktober benoemd. De Graaf gaat vanaf 14 november 2016 aan de slag in zijn nieuwe functie. Lees verder

 • Sociale woningbouw: Meer, meer, meer?

  26 oktober − Sociale woningbouw is een razend actueel onderwerp. In de afgelopen jaren is er te weinig gebouwd en de wachtlijsten zijn beschamend lang geworden. De doorstroming vanuit sociale woningbouw naar particuliere huur of koopwoningen is laag en dan hebben we nog niet eens gesproken over de groter wordende groep statushouders (genaturaliseerde vluchtelingen) die ook een beroep doen op de woningvoorraad. De problematiek is bekend. Lees verder

 • Programmabegroting 2017 Sluitende programmabegroting, maar risico’s nemen toe

  11 oktober − Het college presenteert een sluitende programmabegroting voor 2017 met een positief saldo van € 100.000. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen is tevreden met het bereikte resultaat maar verkeert niet in jubelstemming: “We zien een toename van een aantal risico’s. Dat betekent voor een kleine organisatie als gemeente Langedijk een behoorlijke opgave om deze risico’s te beheersen. De organisatie is kwetsbaar en de werkdruk is opgelopen door de bezuinigingen aan de ene kant en de uitbreiding van taken en eisen vanuit het Rijk aan de andere kant.” Lees verder

 • Vrijwilligers en mantelzorgers Bedankt!

  11 oktober − Inwoners van de gemeente Langedijk die actief zijn als vrijwilliger of mantelzorger krijgen van 5 t/m 13 november een bedankje voor hun werk. Wonen Plus Welzijn en Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar (VCRA) organiseren samen met de gemeente Langedijk tal van gratis workshops, rondleidingen en voorstellingen onder het motto ‘Vrijwilligers Bedankt!’. Van dorpswandelingen tot sport en spel en museumbezoek. Lees verder